plEnglish  plČesky
Strona główna
Serwis Detaliczny

Projekty Unine

„Budowa wielofunkcyjnej platformy b2b obsługującej wspólne procesy biznesowe firmy LATEX i jej partnerów handlowych”

Realizacja projektu obejmuje uruchomienie elektronicznej platformy B2B pomiędzy firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Latex” Groehl Gerard a jej najważniejszymi partnerami biznesowymi z kręgu polskich i zagranicznych dostawców opon i felg samochodowych oraz głównie polskich odbiorców tychże produktów. W tej współpracy firma Latex pełni rolę podmiotu hurtowego.

Ideą projektu jest stworzenie elektronicznej platformy typu B2B, która dzięki wykorzystaniu integracji stanów magazynowych hurtowych dostawców opon i felg samochodowych oraz połączeniu systemu B2B z bazą danych zawierającą kompletne informacje o możliwych konfiguracjach montażu różnych rodzajów opon i felg do danego rodzaju auta, pozwoli firmie Latex i jej partnerom biznesowym na dynamiczny rozwój współpra

cy, przekładający się w dużej mierze na obniżenie jej kosztów i zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz zaspokojenie rosnących potrzeb klientów końcowych.

Projekt jest realizowany od 1.04.2011 do 30.11.2012

 

„Rozwój regionu – to rozwój naszych pracowników”

PROJEKT: POKL.8.01.01-16-142/09

Firma PPH Latex istnieje od 1976r. zajmuje się handlem oponami do samochodów osobowych, dostawczych, rolniczych i ciężarowych. Jest firmą rodzinną. W fazę intensywnego wzrostu weszła w 2003 r. wprowadzając politykę intensywnej ekspansji rynku zbytu: krajowego i zagranicznego, która jest skutecznie realizowana do dnia dzisiejszego.


Na przestrzeni dwóch lat Firma realizować będzie plany strategiczne związane ze wzrostem sprzedaży. Firma realizować będzie również plany stworzenia sieci partnerów oraz ekspansję nowych rynków zbytu.

Powyższe działania będą możliwe do przeprowadzenia dzięki m.in. realizacji projektu: „Rozwój regionu - to rozwój naszych pracowników” realizowany przez PPH Latex Groehl Gerard w ramach Priorytetu: VIII Regionalne kadry gospodarki; działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizowane szkolenia mają na celu podniesienie umiejętności oraz rozszerzenie wiedzy pracowników firmy. Wypracujemy odpowiednie narzędzia, wdrożenia procedur w większości działów, zbudujemy strukturę organizacyjną zapewniającą sprawne zarządzanie - współdziałanie i komunikowanie oraz optymalizację ponoszonych kosztów. Wpłyniemy w znacznym stopniu na doskonalenie kadr w celu utrzymania konkurencyjnej jakości usług i obsługi klienta.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników firmy PPH Latex
poprzez przeprowadzanie szkoleń ogólnych doskonalących umiejętności twarde i miękkie.

Projekt jest realizowany od 01 października 2009r. do 30 czerwca 2011r.
Projekt "Budowa wielofunkcyjnej platformy B2B  obsługującej wspólne procesy biznesowe firmy Latex i jej partnerów handlowych".

Umowa o dofinansowanie  UDA-POIG.08.02.00-16-013/10-00 z dnia 15.06.2011.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zakup i wdrożenie narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy PPH LATEX Gerard Groehl wraz z otoczeniem systemowym.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Realizacja projektu obejmuje uruchomienie elektronicznej platformy B2B pomiędzy firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ Latex” Groehl Gerard a jej najważniejszymi partnerami biznesowymi z kręgu polskich i zagranicznych dostawców opon i felg samochodowych oraz głównie polskich odbiorców tychże produktów. W tej współpracy firma Latex pełni rolę podmiotu hurtowego.

W ramach projektu planowane jest objęcie 8 partnerów biznesowych firmy Latex projektowanym systemem B2B. Partnerów tych można funkcjonalnie podzielić na dwie grupy:

  • Dostawców (polscy i zagraniczni producenci i hurtownicy opon i felg, hurtopon.pl)
  • Odbiorców (hurtownicy, punkty serwisowe, sprzedawcy detaliczni, a także hurtopon.pl)

Jak widać z powyższego opisu ci sami partnerzy pełnią często  obydwie role we wzajemnych relacjach biznesowych, co dodatkowo komplikuje techniczne założenia projektu. Po zakończeniu realizacji projektu planowane jest objęcie projektowanym systemem kolejnych partnerów. Istotnym aspektem projektowanego systemu jest fakt, iż zostaną nim objęci partnerzy, którzy do tej pory ze względów technologicznych i organizacyjnych nie mogli być objęci wspólnym systemem B2B – dotyczy to przede wszystkim dużych zagranicznych dostawców felg i opon samochodowych oraz platformy hurtopon.pl.

Ideą projektu jest stworzenie elektronicznej platformy typu B2B, która dzięki wykorzystaniu integracji stanów magazynowych hurtowych dostawców opon i felg samochodowych oraz połączeniu systemu B2B z bazą danych zawierającą kompletne informacje o możliwych konfiguracjach montażu różnych rodzajów opon i felg do danego rodzaju auta, pozwoli firmie Latex i jej partnerom biznesowym na dynamiczny rozwój współpracy, przekładający się w dużej mierze na obniżenie jej kosztów i zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz zaspokojenie rosnących potrzeb klientów końcowych.

Opony
Innowacyjna gospodarka, Projekty unijne
opony
falken toyo tires Hankook continental pirelli bridgestone firestone uniroyal infinity Kumho Tyres Starfire CST CST Nankang
Tworzenie stron www: Data Quest | Polityka plików cookies | RODO